Beta

Fondacioni BONEVET

Rr. Vëllezërit Frashëri pn
Gjejë në hartë
  • 0

    Ngjarje
  • 0

    Shkrime
  • 1

    Degë

Përshkrimi

BONEVET është një Hapësirë kijuese / qendër komuniteti jo profitabile ku njerëzit mblidhen për të ndarë burimet dhe njohuritë e tyre, të punojnë në projekte, të krijojnë dhe ndërtojnë së bashku. Hapësira BONEVET është hapësira e krijimit të artit , komunitetit dhe programit edukues që i mundëson anëtarëve të saj për të hartuar, krijuar prototipe dhe vepra të cilat nuk janë të mundura të realizohen me burimet në dispozicion të individëve që punojnë.
Qëllimi kryesor është edukimi i brezave të rinjë me teknologjinë dhe punën praktike, duke ju mundësuar që të shprehin talentin e tyre si dhe të fitojnë aftësi të reja, duke perfshire elektronikën, robotikën , programimin, dizajnimin, mekanikën, artin e shumë të tjera.
Theks i veçantë i është dhënë për të mbështetejes së mjedisit bashkëpunues të mësuarit.
BONEVET është hapësira e parë dhe e vetme krijuese në rajon.

Detajet

Viti i themelimit
2014
Statusi legal
Registered
Vendi i Veprimit
Kosovo
Aktivitetet
Other
Mediat Sociale
Facebook Twitter